Yangın Tesisatı ve Ekipmanları

İçindekiler

Yangın Tesisatı ve Ekipmanları

Yangın Söndürme Sistemleri

Yangın esnasında yangının büyümeden söndürülmesi, can ve mal kayıplarını önlemek için yangın söndürme sistemleri kullanılmaktadır.

İklim şartları ve bina tipine göre tercih edilen tesisatlar belirlenen muayene disiplinine göre yapılmalıdır. Yapılan tesisat muayeneleri ile çıkabilecek muhtemel yangınlara karşı tedbirler alınmış olacaktır.

Yangın esnasında yangın söndürme sisteminin hemen devreye girmesi, her an çalışır durumda olması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle yangın söndürme sistemlerinin periyodik muayenesi yılda 1 defa yaptırılmalıdır.

Sulu Yangın Söndürme Sistemleri Nelerdir ?

-Sulu Söndürme Sistemleri

  1. Sprinkler Söndürme Sistemleri
  2. Yangın Pompaları
  3. Yangın Dolabı
  4. Yangın Hidrant Sistemleri

– Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri

  1. FM200 Gazlı Söndürme Sistemleri
  2. Novec 1230 Söndürme Sistemleri
  3. Inert Gazlı Argon Söndürme Sistemleri
  4. Panel İçi Söndürme Sistemleri

– CO2 Gazlı Söndürme Sistemleri

– Davlumbaz Söndürme Sistemleri

Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Muayenesi Nasıl Yapılır ?

Bu ölçüm yapılmadan önce F067 Muayene öncesi hazırlık kılavuzu firmaya bildirilir.

Kontrole başlamadan önce bina tehlike sınıfı belirlenir. Muayene sadece mekanik bakımcı personelin eşliğinde başlayabilir. Aynı kaynaktan beslenen yangın sistemlerinde lokal işletme içi bakımcısına personeline ek olarak, paylaşımda olan pompa dairesi sorumlusuna da ulaşılması gerekir. Muayene öncesinde mümkünse kontrol yapılacak olan firmadan istenen yangın tesisatı projesi, acil tahliye şemaları, itfaiye raporu, önceki yıllarda yangın raporundaki eksiklikler incelenir. Bu incelemeye göre nasıl bir kontrol yapılacağı ve neleri kapsayacağı firmaya bildirilir.

Yangın tesisat projesi mevcutsa,  yangın muayanesi 6.4 de belirtilen Yönetmelik ve TSE Standartlarına ve sisteme ait olan borulama; hidrolik hesap; sprinkler yerleşim projesi incelenerek saha yerleşimi gibi uygunlukları kontrolü ile devam eder.

Yangın tesisatı projesine erişilemezse, mahallinde görülen durum için 6.4 de belirtilen Yönetmelik ve TSE Standartlarına göre muayeneye devam edilir.

Sistem hattındaki suyun test ve boşaltma hattından açılarak devreye girip girmediği ve pompa sisteminin devreye girip girmediği kontrol edilir.

Pompa Testleri gerçekleştirilir.

Sprinkler (Yağmurlama) Sistemi testi

Yangın dolapları, yangın hidrantları

Yangın söndürme tüpleri

Yangın algılama sistemi

Sistemde bulunuyorsa gazlı söndürme sistemi

Yangın Pompaları Performans Testi (Motopomp Performans Testi): Yangın pompalarının, yönetmelik ve standartların zorunlu kıldığı çalışma özelliklerinin  ve karakteristik eğrilerinin, çevresel şartlara bağlı olarak zamanla aynı özellikleri gösterip göstermediği, pompa etiketi üzerinde yer alan teknik özelliklerine göre ultrasonik debimetre cihazımızla gerçekleştirilen test ve kontrolüdür.

Ultrasonik Debimetre uygun bir ölçüm noktasına bağlanarak tüm su akışı bu uygun hatta verilir. Yangın pompasının etiketi üzerinde bulunan debi basınç değerleri dikkate alınarak performans ölçümleri yapılır. Performans ölçümünden sonra yönetmelik ve standartların tariflediği maksimum basınç ve maksimum debi ölçümleri alınarak yangın pompası karakteristik özelliklerine uygun olup olmadığı da kontrol edilir.

Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Muayenesi Neye Göre Yapılır ?

Yangın söndürme sistemlerinin periyodik muayenesi; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, 2007/12937 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,  TS EN 671-1, TS EN 671-3, TS EN 12845+A1, TS EN 11602-2:2015, TSE CEN/TS 54-14:2018 standartların da belirtilen kriterlere göre periyodik muayenesi yapılmalıdır.

Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Muayenesi Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?

Yangın söndürme sistemleri 6331 sayılı “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” na bağlı 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayınlana İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile iş ekipmanlarının periyodik kontrol ve muayene işlemleri zorunlu hale gelmiştir.

Yönetmelikte yılda 1 defa veya daha fazla yangın söndürme sistemlerinin periyodik kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur.

Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Muayene Kontrol Raporu Nasıl Hazırlanır ?

Muayenesi yapılacak ekipman veya sistemin İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde ve Ürünün standart’ın da belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı Teknik Uzman tarafından gözlemlendikten sonra bulunan sonuçlar rapora işlenerek Teknik Amirin onayı ile rapor hazırlanmış olur.

Periyodik Muayene Sonucu Uygunsuzluk Bulunması Halinde Ne Yapılmalıdır ?

Periyodik Muayene kontrolü yapılan Yangın Söndürme sisteminin muayenesi yapıldıktan sonra uygunsuzluk bulunması halinde en kısa süre zarfında ekipmanın uygunsuzluklarının giderilmesi ve uygunsuzluklar giderildikten sonra ekipmanın ANOT Mühendislik Teknik Uzman tarafından tekrar muayene edilmesi gerekmektedir.