Voc Ortam Veya Maruziyet Ölçümü

İçindekiler

Voc Ortam Veya Maruziyet Ölçümü

VOC Ortam Maruziyet Ölçümü Nedir ?

Uçucu Organik Madde’nin kısaltılması olan VOC (Volatile Organic Compounds), çevreye ve insan sağlığına zarar verebilir özellikteki kimyasal gazlardır.

VOC Ölçümü; hava kalitesinin uygun olup olmadığını anlamak için yapılan hava kalitesi ölçümüdür. Havada bulunan organik solvent ya da kimyasal buharların mg/m3 yada ppm şeklinde ölçülmesidir.

 

VOC Ortam Maruziyet Ölçümü Nasıl Yapılır ?

VOC Ölçümleri konusunda uzman personel tarafından kalibrasyonlu İyon Dedektörleri ile yapılır.

VOC ölçümünde tüp ve pompa aynı marka olmasına dikkat edilir. Pompaya ortam şartlarına uygun tüp çeşidi kırılarak takılır. Anlık maksimum gaz yoğunluğunun (TLV) ölçümü yapılır. Ölçülen değer, ortama ait sıcaklık ve basınç doğrultmanları hesaba katılarak rapor tablosunda belirtilir.

Genel olarak kullanılan iki çeşit VOC ölçüm cihazı vardır:

  • Alev İyonizasyon Algılama ( Flame Ionisation Dedector)
  • Foto İyonizasyon Algılama (Photo Ionisation Detection)

 

VOC Ortam Maruziyet Ölçümü Neye Göre Yapılır ?

Ölçümler İSGÜM yeterlilik belgesi kapsamında yer almaktadır. TS ISO 16200-1 standartlarına göre muayenesi gerçekleştirilir.

 

VOC Ortam Maruziyet Ölçümü Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?

Mevzuatta VOC ortam ölçümü sıklığı ile ilgili bir bilgi yer almamaktadır. Bu yüzden İş veren, iş hijyeni ölçüm, analiz ve testlerini risk değerlendirmesine bağlı olarak yaptırmaktadır.

VOC ortam maruziyet ölçümü sonrasında ortama yeni VOC (solvent vb.) değiştirildiğinde ölçüm tekrarlanmalıdır. Genellikle VOC ölçümü çok tehlikeli sınıf işletmelerde 2 yılda bir, tehlikeli sınıf işletmelerde 4 yılda bir, az tehlikeli sınıf işletmelerde 6 yılda bir yeniden yapılması gerekir. VOC ortam maruziyet sürelerinin iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin uygun görmesi halinde daha öne çekilebilir.

 

VOC Ortam Maruziyet Ölçümü Nasıl Hazırlanır ?

VOC Ortam Ölçümü yapılan mahalin TS ISO 16200-1 standartlarına göre da belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı Teknik Uzman tarafından gözlemlendikten sonra bulunan sonuçlar rapora işlenerek Teknik Amirin onayı ile rapor hazırlanmış olur.

 

Ölçüm Sonucu Uygunsuzluk Bulunması Halinde Ne Yapılmalıdır ?

VOC ortam ölçümü yapıldıktan sonra uygunsuzluk bulunması halinde en kısa süre zarfında ekipmanın uygunsuzluklarının giderilmesi ve uygunsuzluklar giderildikten sonra ekipmanın ANOT Mühendislik Teknik Uzman tarafından tekrar ölçümün yapılması gerekmektedir.