Elektrik Tesisatı Kontrol Raporu

İçindekiler

Elektrik Tesisatı Kontrol Raporu

Tesisat Uygunluk Ölçümü Nedir ?

Elektriksel tüm tesisatı muayenesi geniş kapsamlı bir terimdir.

 • Kaçak akım rölesi testleri.
 • Panolarda kapasitelerinin kontrolü
 • Panolardaki iletkenlerin bağlantı kontrolleri
 • Panoların dışarıdan gelecek elektriksel olmayan etkilere karşı korunmasının kontrolü
 • Tek hat şeması ve ayrıntılı açıklamaların kontrolü
 • Sigorta kutularında ve panolarda bulunan kabloların mekanik etkilere karşı kontrolü
 • Topraklama ve nötr baralarının kontrolü
 • Topraklama ölçüm ve kontrolleri
 • Çevrim empedansı ölçümleri
 • Termal kamera ile sıcaklık kontrolü
 • Kompanzasyon kontrollerini

Tesisat Uygunluk Ölçümü Periyodik Kontrolü Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?

Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratonerler arasında yer alan Elektrik Tesisatı 6331 sayılı “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’inde de belirtildiği gibi Standartlarda süre belirtilmemişse yılda 1 defa veya daha fazla Elektrik Tesisatı muayane ölçümü yapılması yasal zorunluluktur.

Tesisat Uygunluk Ölçümü Raporu Nasıl Hazırlanır ?

Muayenesi yapılacak Elektrik Tesisatının İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde ve Ürünün standart’ın da belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı Teknik Uzman tarafından ölçümü ve sonuçların değerlendirilmesi yapıldıktan sonra bulunan sonuçlar rapora işlenerek Teknik Amirin onayı ile rapor hazırlanmış olur.

Periyodik Muayene Sonucu Uygunsuzluk Bulunması Halinde Ne Yapılmalıdır ?

Periyodik Muayene kontrolü yapılan Elektrik Tesisatı muayenesi yapıldıktan sonra uygunsuzluk bulunması halinde en kısa süre zarfında ekipmanın uygunsuzluklarının giderilmesi ve uygunsuzluklar giderildikten sonra ekipmanın ANOT Mühendislik Teknik Uzman tarafından tekrar muayene edilmesi gerekmektedir.