Transpalet periyodik kontrolü

İçindekiler

Transpalet Periyodik Kontrolü

Transpalet Nedir ?

Yüklerin kaldırılması ve taşınması amacıyla kullanılan yerden en fazla 300 mm yüksekliğe kaldırma yapabilen el ile tahrik edilen yaya kumandalı palet taşıma makinalarıdır.

 

Transpalet Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır ?

Bu ölçüm yapılmadan önce F067 Muayene öncesi hazırlık kılavuzu firmaya bildirilir.

Firmadaki kaldırma ekipmanıyla alakalı yetkili personele ulaşılır. Firmaya kaldırma ekipmanıyla alakalı muayene öncesi yapılması gerekenlerin yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi alışverişi yapılır.

Görsel Kontroller: Korozyon, görülebilen çatlaklar, deformasyon durumu, çarpıklık-eğrilik vb. gibi kontroller yapılır.

İşlevsellik kontroller: Ekipmanın yüksüz durumdayken yürür grubu, hidrolik sistem ve kumanda kolu, fren vb. gibi kontroller yapılır.

Statik-Dinamik Testler: Yük testleri 1:1 olarak ekipmanın maksimum kapasitesinde yük kaldırma diyagramında müsaade edilen yükseklikte 10 dk süresince yük uygulanarak ve yüklü durumdayken ekipman hareket ettirilerek yük testleri gerçekleştirilir.

 

Transpalet Periyodik Kontrolü Neye Göre Yapılır ?

Transpalet periyodik kontrolü ; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, TS EN ISO 3691-5, TS 10689, TS ISO 22915-3 e göre periyodik muayenesi yapılmalıdır.

 

Transpalet Periyodik Kontrolü Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?

Kaldırma iletme ekipmanları arasında yer alan Transpaletler 6331 sayılı “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’inde de belirtildiği gibi yılda 1 defa veya daha fazla Transpaletlerin periyodik kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur.

 

Transpalet Periyodik Kontrolü Raporu Nasıl Hazırlanır ?

Muayenesi yapılacak ekipmanın İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde ve Ürünün standart’ın da belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı Teknik Uzman tarafından gözlemlendikten sonra bulunan sonuçlar rapora işlenerek Teknik Amirin onayı ile rapor hazırlanmış olur.

 

Transpalet Periyodik Kontrolü Sonucu Uygunsuzluk Bulunması Halinde Ne Yapılmalıdır ?

Transpalet Periyodik Muayene kontrolü yapılan ekipmanın muayenesi yapıldıktan sonra uygunsuzluk bulunması halinde en kısa süre zarfında ekipmanın uygunsuzluklarının giderilmesi ve uygunsuzluklar giderildikten sonra ekipmanın ANOT Mühendislik Teknik Uzman tarafından tekrar muayene edilmesi gerekmektedir.

.