Mekanik Muayene Öncesi Hazırlık Klavuzu

Sayın Yetkili,

Aşağıda belirtilen hazırlıkların ‘’sözleşmede aksi belirtilmedikçe’’ müşteri tarafından muayene öncesinde sağlanması gerekmektedir.

Genel Güvenlik Tedbirleri ve Uyarılar

  • Muayene alanında risk durumuna bağlı olarak uygun nitelik ve sayıda yangın söndürme tüpü bulundurulmalıdır.
  • Kontrol ve muayene yapılacak alanın tertip ve düzeni uygun hale getirilmelidir.
  • Kontrol ve muayene yapılacak alanda acil durum önlemleri alınmalıdır.
  • Kontrol yapılacak alanda fiziki özellikler (genişlik, aydınlık, sıcaklık vd.) uygun hale getirilmelidir.

Muayene edilecek öğelerle ilgili özel şart, koşul, kullanım kılavuzu ve/veya kullanımı zorunlu olan Kişisel Koruyucu Donanım hakkında lütfen ANOT ile iletişime geçerek bildiriniz.

Kontrol Sırasında Gerekli Evraklar

  • Daha önceki periyodik kontrol raporları
  • Operatör belgeleri (Kazancı belgesi, fortlif, mobil vinç, kule vinç vb.)
  • Muayenesi yapılacak olan tüm cihazların/donanımın, teknik bilgilerini içeren dosyalar (sicil kartı, kurulum raporu, kullanım/bakım talimatı vb.)

Muayene personeline eşlik etmek üzere yetkin/yetkili kişi atayarak atama yazısı ve iletişim bilgilerini ANOT’a iletiniz.

MUAYENE/ÖLÇÜM ÖĞELERİNİN HAZIRLIKLARI

Kompresör Hava Tankları;

1) Kompresörün elektrik şalteri kapatılmalıdır.
2) Hava tankı içerisindeki hava boşaltılmalıdır.
3) Tank üzerindeki prosestat ve emniyet ventilleri sökülmelidir.
4) Tank üzerindeki basınçlı hava giriş borusu, çek valf hava tankı ile bağlantılı olacak şekilde sökülmelidir(pistonlu kompresörler için).
5) Tank üzerindeki hava çıkış borusu (Tesisat tarafı) vanası körlenmelidir. Kazanlar durdurulmalı ve soğutulmalıdır.
6) Tank, hava kalmayacak şekilde tamamen su ile doldurulmalıdır.
7) Tankın giriş ve çıkışındaki vanalar körlenmelidir. Vanalar kapatılarak test yapılması istendiğinde vanalardan dolayı kaçak oluşursa sorumluluk firmaya aittir. Bu nedenle oluşacak zararlardan Anot Mühendislik sorumlu tutulamaz.

Buhar Kazanı, Buhar Jeneratörü, Kızgın Su Kazanı, Kızgın Yağ Kazanı, Otoklav;

1) Kazanlar durdurulmalı ve soğutulmalıdır.
2) Kazan ön kapağı ve patlama kapağı açılmalıdır.
3) Kazanın ayna, alev-duman boruları ve duman sandığı temizlenmelidir.
4) Kazanda bütün kaçaklar önlenmelidir.
5) Kazan vanaları (Emniyet ventilleri, ana buhar çıkış vanası, blöf vanası, prosestatlar) kör flanşla körletilmelidir.
6) Kazan tamamen su/yağ ile doldurulmalıdır (Su kaba kirleticiler içermemeli ve 20 °C ile 40 °C arasında olmalıdır.).
7) Test pompasının rakorunu bağlamak üzere ½’’ çıkış hazırlanmalıdır.

Kalorifer Kazanları;

1) Kazanlar durdurulmalı ve soğutulmalıdır.
2) Kazan ön kapağı ve patlama kapağı açılmalıdır. Kazanın ayna, alev-duman boruları ve duman sandığı temizlenmelidir.
3) Kazandaki bütün kaçaklar önlenmelidir.
4) Kapalı genleşme depolu sistemler için; kazan vanaları (emniyet ventilleri, sıcak su çıkış, dönüş vanaları, blöf vanası) kör flanşla körletilmelidir.
5) Açık genleşme depolu sistemler için; emniyet (imbisat) gidiş ve dönüş boruları körlenmelidir.
6) Test pompasının rakorunu bağlamak üzere ½’’ çıkış hazırlanmalıdır.

Hidrofor, Genleşme Tankları;

1) Hidroforun elektrik şalteri kapatılmalıdır.
2) Tankın içerisindeki basınçlı hava tamamen boşaltılmalıdır.
3) Tank üzerindeki prosestat ve emniyet ventilleri sökülmelidir.
4) Tankın giriş ve çıkış valfleri sıkıca kapatılmalıdır.
5) Tankın içerisi tamamen su ile doldurulmalıdır (membranlı tanklarda,membran çıkarıldıktan sonra su doldurulmalıdır.).
6) Test pompasının rakorunu bağlamak üzere ½’’çıkış hazırlanmalıdır.

Kaldırma İletme Makinaları;

Vinç, Kule Vinç, Calaskar, Mobil Vinç, Yük Asansörü, Araç Kaldırma Lifti, Platform, Konveyör Forklift, İstif, Transpalet, Yürüyen Bant vb.

1) Kule vinç – mobil vinç – forklift muayenelerinde ehliyetli operatör görevlendirilmelidir.
2) Asansörler için; yetkili bakımcı firma personeli muayenelere refakat için tesiste bulunmalıdır.
3) Vinç gibi kaldırma cihazlarının kapasitesinin 1,1 katı (dinamik yük testine yönelik) ve 1,25 katı (statik yük testine yönelik) kadar test yükü ile uyumlu yük hazırlanmalıdır.
4) Calaskar gibi kaldırma cihazlarının kapasitesinin 1,25 katı (dinamik yük testine yönelik) ve 1,25 katı (statik yük testine yönelik) kadar test yükü ile uyumlu yük hazırlanmalıdır.
5) Kule vinç, forklift, mobil vinç gibi kaldırma cihazlarının denge diyagramlarına uygun bir test yükü, denge diyagramı olamayan cihazlar için işletme kapasitesi kadar bir test yükü hazırlanmalıdır.
6) Kaldırma platformu için;

  • TSE EN 1495 standardına uygun olarak yük kapasitesinin 1,25 katı,
  • TSE EN 280 standardına uygun olarak güç tahrikli olanlar için, yük kapasitesinin 1,25 katı, el ile tahrikli olanlar için ise yük kapasitesinin 1,5 katı,
  • TSE EN 1808 standardına uygun olarak yük kapasitesinin 1,5 katı,

Her üç standart işlevsellik deneyleri için de yük kapasitesinin 1,1 katı kadar test yükü hazırlanmalıdır.

7) Araç kaldırma lifti için kapasitesinin 1,15 katı (dinamik yük testine yönelik) ve 1,5 katı (statik yük testine yönelik) kadar test yükü ile uygun bağlama elemanları hazırlanmalıdır.
8) Transpalet için maksimum işletme kapasitesi kadar uygun test yükü hazırlanmalıdır.
9) Yürüyen merdiven/bant, asansörlerin kapasitesinin 1 – 1,1 katı kadar uygun test yükü hazırlanmalıdır.

İş Makinesi (Kepçe, Kato, JBC, Kazıcı Ekskavatör, Greyder, Dozer, Beton Pompası, Yükleyici, Skyreper, Kamyonet vb.)

1) Standartlar da aksi belirtilmediği sürece, TSE EN 1495 standardına uygun olarak yük kapasitesinin 1,25 katını etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak test yükü hazırlanmalıdır.
2) İş makinesi muayenelerinde ehliyetli operatör görevlendirilmelidir.
3) İş makinalarının kaldırma cihazlarının denge diyagramlarına uygun bir test yükü, denge diyagramı olamayan cihazlar için işletme kapasitesi kadar bir test yükü hazırlanmalıdır.
4) Kontroller esnasında araçlar test edileceği için firma yetkilileri tarafından firma çalışanlarına bildirilmelidir.

Yangın Tesisatları İçin;

1) Yangın tesisatının projesi ve itfaiye raporu hazır bulundurulmalıdır.
2) ‘’Acil Tahliye Planı’’ veya ‘’Yangın Senaryosu’’ hazır bulundurulmalıdır.
3) Yangın tüpü yerleşimi ve listesi hazır bulundurulmalıdır.
4) Kontroller esnasında alarmlar test edileceği için firma yetkilileri tarafından firma çalışanlarına bildirilmelidir.
5) Kontrol esnasında bakımcı firma veya yangın tesisatından sorumlu personelin bulundurulması gerekmektedir.

Havalandırma Tesisatları İçin;

1) Havalandırma tesisatı projesi hazır bulundurulmalıdır.
2) Havalandırma menfezlerine ulaşılacak şekilde araç veya ekipman temin edilmelidir (Platform, Merdiven vb.).
3) Kontrol esnasında tüm havalandırma çalışır durumda bulundurulmalıdır.
4) Havalandırma menfezlerinin santrallerinin bulunduğu alanlar rahat hareket edilecek şekilde düzenlenmelidir.
5) Kontrol ortam şartlarına göre (eğer varsa) yapılan iş hijyeni ölçümlerinden (gaz ölçüm raporu, VOC ölçümü raporu, toz ölçüm raporları vb.) ANOT çalışanları ile paylaşmalıdır.
6) Kontrol esnasında bakımcı firma veya havalandırma tesisatından sorumlu personelin bulundurulması gerekmektedir.

Mekanik Muayene Öncesi Hazırlık Klavuzu.

İndir