Titreşim Maruziyet Ölçümü

İçindekiler

Titreşim Maruziyet Ölçümü

Titreşim Maruziyet Ölçümü Nasıl Yapılır ?

Tesiste iş veren ve iş yeri uzmanı tarafınca belirlenen çalışanların üzerine el, kol veya tüm vücut titreşim maruziyetileri ölçülür.

El – kol titreşimine maruziyet düzeyinin değerlendirmesi, sekiz saatlik bir referans döneme A (8) normalize edilen, frekans ağırlıklı ivme değerlerinin karelerinin toplamının (rms) (toplam değer) kare kökü cinsinden ifade edilen, TS EN ISO 5349 – Mekanik Titreşim-İnsanın Elle Geçen Titreşime Maruz Kalmasının Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine Ait Kılavuz- standardı ile maruziyet değeri belirlenir.

Çift elle kullanılan aygıtlarda, ölçümler her el için ayrıca yapılır. Maruziyet, her iki eldeki en yüksek değer esas alınarak belirlenir

Titreşim Maruziyet Ölçümü Neye Göre Yapılır ?

Ölçümler İSGÜM yeterlilik belgesi kapsamında yer almaktadır. TS EN ISO 5349-1 / TS EN ISO 5349-2 standartlarına göre muayenesi gerçekleştirilir.

Titreşim Maruziyet Ölçümü Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?

Mevzuatta tişreşim maruziyeti ölçümü sıklığı ile ilgili bir bilgi yer almamaktadır. Bu yüzden İş veren, iş hijyeni ölçüm, analiz ve testlerini risk değerlendirmesine bağlı olarak yaptırmaktadır.

İş veren (yenetici, amir) veya iş güvenliği uzmanının belirlediği kişilere ve yeni titşreşimli prosesler geldiğinde yapılmaldır. Genellikle titreşim maruziyeti çok tehlikeli sınıf işletmelerde 2 yılda bir, tehlikeli sınıf işletmelerde 4 yılda bir, az tehlikeli sınıf işletmelerde 6 yılda bir yeniden yapılması gerekir. İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin uygun görmesi halinde daha öne çekilebilir.

 

Titreşim Maruziyet Ölçümü Nasıl Hazırlanır ?

Titşreim Maruziyet Ölçümü TS EN ISO 5349-1 / TS EN ISO 5349-2 standartlarına göre da belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı Teknik Uzman tarafından gözlemlendikten sonra bulunan sonuçlar rapora işlenerek Teknik Amirin onayı ile rapor hazırlanmış olur.

 

Ölçüm Sonucu Uygunsuzluk Bulunması Halinde Ne Yapılmalıdır ?

Ölçüm yapılan proseslerde, ölçüm yapıldıktan sonra uygunsuzluk bulunması halinde en kısa süre zarfında ekipmanın uygunsuzluklarının giderilmesi ve uygunsuzluklar giderildikten sonra ANOT Mühendislik Teknik Uzman tarafından tekrar ölçümün yapılması gerekmektedir.