Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü

İçindekiler

Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü

Kızgın Yağ Kazanı / Kızgın Su Kazanı Nedir ?

Kızgın Su Kazanı: Üretilen ısı, kızgın su (110°С’nin üzeri) taşınır. Sistemin minimum ekonomik kapasitesi genelde 500 konut olarak tanımlanabilir. Kızgın suyu istenilen sıcaklıkta tutabilmek için sistemin tamamını, sürekli belirli bir basınç altında tutmak gerekir. Bu nedenle herhangi bir noktada suyun üzerindeki basınç, suyun bahsi geçen sıcaklıktaki doyma basıncının altına düştüğünde; su, derhal buharlaşır ve buhar sistemde koç darbelerine yol açar. Sistem daima, çalışma sıcaklığına gelen basıncın üzerinde, emniyetli bir basınçta tutulmaya çalışılır. Genleşme kabı hem genleşmeleri alır hem de basınçlandırmanın merkezidir.

Kızgın Yağ Kazanı:

Isıtılan yağın ısı enerjisinden faydalanılan kazanlara denir. Kazanda ısınan yağ, borular vasıtasıyla ısı enerjisini karşılamak için mahale gönderilir.

200-300 °C sıcaklıklarda çalışan kazan ile daha düşük basınç içerisinde yüksek sıcaklık gerektiren işlemler gerçekleştirilebilir.

Kızgın Yağ Kazanı / Kızgın Su Kazanı Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır ?

Bu ölçüm yapılmadan önce F067 Muayene öncesi hazırlık kılavuzu firmaya bildirilir.

Firmadaki kızgın yağ kazanıyla alakalı yetkili personele ulaşılır. Otoklav tankıyla alakalı muayene öncesi yapılması gerekenlerin yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi alışverişi yapılır.

Gözle Muayane:

Kazan ısıtma yüzeyleri, kapak contaları, duman boruları, tahliye hatları, gaz kaçağı algılama sensörü, seviye göstergeleri, basınç-sıcaklık göstergeleri, emniyet cihazlarının ve sınırlandırıcıların işlevselliği, boru bağlantı sistemleri vb gibi standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak periyodik kontroller esnasında gözlemlenmektedir.

Hidrostatik Test:

Önce test basıncı tespit edilir. Yıllık periyodik kontrolü yapılan basınçlı kap(lar) test basıncı; etiket bilgisinde belirtilen basınç değerinde olur. Test basıncı belirtilmemişse veya basınçlı kabın etiket bilgisi yoksa firmanın yazılı talebi ile tasarım veya maks. işletme basıncının 1.5 katı olan basınç değeri uygulanır. Test tercihen ılık su ile (en fazla 50˚C) yapılır. Kullanılan su tuzsuz olmalı ve içerisinde cidarlara yapışan (aşındırıcı) maddeler bulunmamalıdır. Basınçlı kaba olan tüm bağlantılar körlenmiş olarak hazır olmalıdır. (Havalık valfi hariç)

Su doldurulurken basınçlı kapta havanın kalmamasına dikkat edilir. Havalık valfinden su çıkıncaya kadar su doldurulur ve sonra bu valf kapatılır. Basınçlı kap basıncı test basıncına ulaşıncaya kadar değişik tipteki pompa veya su cenderesi ile su basılır. Test basıncına dikkatli bir şekilde çıkılır. Basıncın ani olarak yükseltilmesine müsaade edilmez. Test tamamlandıktan sonra basınç yine aynı şekilde yavaş ve kontrollü olarak düşürülür. Test hazırlığı tamamlandıktan ve test basıncına ulaşıldıktan sonra basınçlı kap bu basınç altında tasarım standardında belirtilen süre kadar veya belirtilmemiş ise en az 30 dakika bekletilir.  Basınç altında yapılan kontrolde basınçlı kaplarda sızdırma, kaçırma ve deformasyonun bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

 

Kızgın Yağ Kazanı / Kızgın Su Kazanı Periyodik Kontrolü Neye Göre Yapılır ?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve TS EN 13445-5, TS 2025 ve TS EN ISO 4126-1 standartlarına göre muayenesi gerçekleştirilir.

 

Kızgın Yağ Kazanı / Kızgın Su Kazanı Periyodik Kontrolü Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?

Basınçlı kaplar arasında yer alan Kızgın Yağ/Su Kazanı 6331 sayılı “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’inde de belirtildiği gibi yılda 1 defa veya daha fazla Kızgın Yağ/Su Kazanı’nın periyodik kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur.

 

Kızgın Yağ Kazanı / Kızgın Su Kazanı Raporu Nasıl Hazırlanır ?

Muayenesi yapılacak basınçlı kabın İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde ve Ürünün standart’ın da belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı Teknik Uzman tarafından gözlemlendikten sonra bulunan sonuçlar rapora işlenerek Teknik Amirin onayı ile rapor hazırlanmış olur.

 

Periyodik Muayene Sonucu Uygunsuzluk Bulunması Halinde Ne Yapılmalıdır ?

Kızgın Yağ/Su Kazanı Periyodik Muayene kontrolü yapılan ekipmanın muayenesi yapıldıktan sonra uygunsuzluk bulunması halinde en kısa süre zarfında ekipmanın uygunsuzluklarının giderilmesi ve uygunsuzluklar giderildikten sonra ekipmanın ANOT Mühendislik Teknik Uzman tarafından tekrar muayene edilmesi gerekmektedir.