Su Analizi

İçindekiler

Su Analizi

Su Analizi Ölçümü Nedir ?

Herhangi bir kullanım amacıyla su kaynağının korunması, kirlenmesinin önlenmesi ve mevcut kirliliklerin azaltılması amacı ile yürürlüğe konmuş mevzuatlara uygun olarak içme suyu, kullanım suyu, atık su, yüzey suyu, deniz  suyu  ve  havuz suyu analizleri  yapılmaktadır.

*Fiziksel Analiz

PH

Bulanıklık

Elektrik İletkenliği

Renk

Koku

*Kimyasal Analiz

Demir

Alüminyum

Amonyum

*Mikrobiyolojik Analiz

Koliform Bakteri

Escherichia Coli

Fekal Enterekok

 

Su Analizi Ölçümü Nasıl Yapılır ?

Su ve atık sudan Numune Alma eğitimi almış personel tarafından alınan su örneği aynı gün labaratuvarda incelemeye alınmazsa soğuk dolaplarda tutulmalıdır.

 

Su Analizi Ölçümü Neye Göre Yapılır ?

Ölçümler İSGÜM yeterlilik belgesi kapsamında yer almaktadır. TS EN ISO 17294 1-2 / SM4500 H+B standartlarına göre muayenesi gerçekleştirilir.

 

Su Analizi Ölçümü Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?

Mevzuatta Su Analizi ölçümü sıklığı ile ilgili bir bilgi yer almamaktadır. Bu yüzden İş veren, iş hijyeni ölçüm, analiz ve testlerini risk değerlendirmesine bağlı olarak yaptırmaktadır.

Su Analizi ölçümü sonrasında su kaynağına dış etmenlerden etki aldığında tekrarlanmalıdır. Genellikle Su analiz ölçümü çok tehlikeli sınıf işletmelerde 2 yılda bir, tehlikeli sınıf işletmelerde 4 yılda bir, az tehlikeli sınıf işletmelerde 6 yılda bir yeniden yapılması gerekir. Su Analizi sürelerinin iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin uygun görmesi halinde daha öne çekilebilir.

 

Su Analizi Ölçümü Nasıl Hazırlanır ?

Su Analiz Ölçümü yapılan su kaynağının TS EN ISO 17294 1-2 / SM4500 H+B standartlarına göre da belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı Teknik Uzman tarafından gözlemlendikten sonra bulunan sonuçlar rapora işlenerek Teknik Amirin onayı ile rapor hazırlanmış olur.

 

Ölçüm Sonucu Uygunsuzluk Bulunması Halinde Ne Yapılmalıdır ?

Su Analizi ölçümü yapıldıktan sonra uygunsuzluk bulunması halinde en kısa süre zarfında ekipmanın uygunsuzluklarının giderilmesi ve uygunsuzluklar giderildikten sonra ekipmanın ANOT Mühendislik Teknik Uzman tarafından tekrar ölçümün yapılması gerekmektedir.