Paratoner Ölçümü Ve Raporu

İçindekiler

Paratoner Ölçümü Ve Raporu

Paratoner Ölçümü Nedir ?

Paratoner: Paratoner (yıldırımsavar), bir yapıyı veya yükseltiyi muhtemel yıldırım hasarlarından koruma amaçlı tasarlanan metal iletken uzun direktir. Yıldırımlar çarpacağı bölgedeki en yüksek ve sivri uca çarpma eğilimi göstermektedirler.

Ayrıca paratonerler uçakların kanatlarında, trenlerde, elektrik direktlerinde ve metal taşıma araçlarında rastlamak mümkündür.

Paratoner Ölçümü Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır ?

Bu ölçüm yapılmadan önce F067 Muayene öncesi hazırlık kılavuzu firmaya bildirilir.

Firma teknik personeli ile birlikte muayene öncesi hazırlıkların tamamlanıp tamamlandığı tespit edilir.

Göz ile Muayene: Paratoner muhafaza borusu, test klemensi, yakalama ucu vb. kontrol edilir.

Ölçümler: Topraklama kazıkları çakılarak test klemensinden topraklama ölçümü yapılır.

Muayene Sonrası Bilgilendirme: Yapılan ölçümler ve gözle muayene sonucu olarak tespit edilen veriler hakkında yetkili teknik personel bilgilendirilir.

 Paratoner Ölçümü Periyodik Kontrolü Neye Göre Yapılır ?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, TS EN 60079 ve TS EN 62305-3 standartlarına göre muayenesi gerçekleştirilir.

Paratoner Ölçümü Periyodik Kontrolü Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?

Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratonerler arasında yer alan Paratoner (Yıldırımsavarlar) 6331 sayılı “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’inde de belirtildiği gibi Standartlarda süre belirtilmemişse yılda 1 defa veya daha fazla Paratoner muayanesi yapılması yasal zorunluluktur.

Paratoner Ölçümü Raporu Nasıl Hazırlanır ?

Muayenesi yapılacak paratonerin İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde ve Ürünün standart’ın da belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı Teknik Uzman tarafından ölçümü ve sonuçların değerlendirilmesi yapıldıktan sonra bulunan sonuçlar rapora işlenerek Teknik Amirin onayı ile rapor hazırlanmış olur.

 

Periyodik Muayene Sonucu Uygunsuzluk Bulunması Halinde Ne Yapılmalıdır ?

Periyodik Muayene kontrolü yapılan paratonerin muayenesi yapıldıktan sonra uygunsuzluk bulunması halinde en kısa süre zarfında ekipmanın uygunsuzluklarının giderilmesi ve uygunsuzluklar giderildikten sonra ekipmanın ANOT Mühendislik Teknik Uzman tarafından tekrar muayene edilmesi gerekmektedir.