Otoklav Periyodik Kontrolü

İçindekiler

Otoklav Periyodik Kontrolü

Otoklav Nedir ?

Otoklav: Kullanılacak tıbbi cihaz, alet ve malzemelerin sterilize edilmesi gerekir. Bakteri ve mikroorganizmaların kısmen veya tamamen yok edilmeleri işlemleri, sırasıyla dezenfeksiyon ve sterilizasyon olarak tanımlanır. Otoklav, sterilizasyon işlemini yüksek sıcaklık ve basınçlı su buharı ile sağlayan bir basınçlı kaptır.

 

Otoklav Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır ?

  Bu ölçüm yapılmadan önce F067 Muayene öncesi hazırlık kılavuzu firmaya bildirilir.

Firmadaki otoklavın tankıyla alakalı yetkili personele ulaşılır. Otoklav tankıyla alakalı muayene öncesi yapılması gerekenlerin yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi alışverişi yapılır.

Gözle Muayane:

Otoklav tankına ait teknik bilgiler ölçüm formuna kayıt edilir.

Otoklav tankına hidrostatik teste başlamadan önce gözle tankta deformasyon tespiti, kontrol edilir.

Hidrostatik Test: Önce test basıncı tespit edilir. Yıllık periyodik kontrolü yapılan basınçlı kap(lar) test basıncı; etiket bilgisinde belirtilen basınç değerinde olur. Test basıncı belirtilmemişse veya basınçlı kabın etiket bilgisi yoksa firmanın yazılı talebi ile tasarım veya maks. işletme basıncının 1.5 katı olan basınç değeri uygulanır. Test tercihen ılık su ile (en fazla 50˚C) yapılır. Kullanılan su tuzsuz olmalı ve içerisinde cidarlara yapışan (aşındırıcı) maddeler bulunmamalıdır. Basınçlı kaba olan tüm bağlantılar körlenmiş olarak hazır olmalıdır. (Havalık valfi hariç)

Su doldurulurken basınçlı kapta havanın kalmamasına dikkat edilir. Havalık valfinden su çıkıncaya kadar su doldurulur ve sonra bu valf

kapatılır. Basınçlı kap basıncı test basıncına ulaşıncaya kadar değişik tipteki pompa veya su cenderesi ile su basılır. Test basıncına dikkatli bir şekilde çıkılır. Basıncın ani olarak yükseltilmesine müsaade edilmez. Test tamamlandıktan sonra basınç yine aynı şekilde yavaş ve kontrollü olarak düşürülür. Test hazırlığı tamamlandıktan ve test basıncına ulaşıldıktan sonra basınçlı kap bu basınç altında tasarım standardında belirtilen süre kadar veya belirtilmemiş ise en az 30 dakika bekletilir.  Basınç altında yapılan kontrolde basınçlı kaplarda sızdırma, kaçırma ve deformasyonun bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

 

Periyodik Kontrolü Neye Göre Yapılır ?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, TS EN 13445-5, TS 2025 ve TS EN ISO 4126-1 standartlarına göre muayenesi gerçekleştirilir.

Otoklav Periyodik Kontrolü Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?

Basınçlı kaplar arasında yer alan Otoklav 6331 sayılı “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’inde de belirtildiği gibi yılda 1 defa veya daha fazla Otoklav’ın periyodik kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur.

 

Otoklav Raporu Nasıl Hazırlanır ?

Muayenesi yapılacak basınçlı kabın İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde ve Ürünün standart’ın da belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı Teknik Uzman tarafından gözlemlendikten sonra bulunan sonuçlar rapora işlenerek Teknik Amirin onayı ile rapor hazırlanmış olur.

 

Periyodik Muayene Sonucu Uygunsuzluk Bulunması Halinde Ne Yapılmalıdır ?

Otoklav Periyodik Muayene kontrolü yapılan ekipmanın muayenesi yapıldıktan sonra uygunsuzluk bulunması halinde en kısa süre zarfında ekipmanın uygunsuzluklarının giderilmesi ve uygunsuzluklar giderildikten sonra ekipmanın ANOT Mühendislik Teknik Uzman tarafından tekrar muayene edilmesi gerekmektedir.