Araç / Taşıt Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü

İçindekiler

Araç / Taşıt Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü

Araç Kaldırma Lifti Nedir ?

Araç kaldırma lifti  araçların kaldırılması için kullanılan araçlardır.  Hayati risk taşıdığı için mutlaka yüksek bir disiplin ve titizlikle yapılması gereken ekipmanlar arasındadır.

Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır ?

Bu ölçüm yapılmadan önce F067 Muayene öncesi hazırlık kılavuzu firmaya bildirilir.

Firmadaki kaldırma ekipmanıyla alakalı yetkili personele ulaşılır. Firmaya kaldırma ekipmanıyla alakalı muayene öncesi yapılması gerekenlerin yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi alışverişi yapılır.

Ekipmanın Gözle Muayenesi:

Sütunları ve yere bağlantısı, yük kaldırma elemanları, taşıma tertibatları, yakalama tertibatları, elektrik topraklama, Kumanda tertibatları, çatlaklık, korozyon, deformasyon, çarpıklık vb. gibi standartta belirtilen kriterler kontrol edilir.

İşlevsellik kontroller:

Ekipmanın, kaldırma tertibatı, hareket hızı, güvenlik sistemleri, kumanda tertibatı, mekanik/hidrolik sistemi, frenleme sistemi gibi donanımların işlevsellik kontrolleri gözlenir.

Statik-Dinamik Testler:

Yük testleri ekipmanın kapasitesinin 1.15 katında dinamik ve 1.5 katında statik yük kaldırma testi uygulanması gerekmektedir.
Dinamik yük testi ekipman kapasitesinin 1.15 katı yükte kaldırma grubu hareket ettirilerek gözlemlenir.

Yerden 10 cm yükseklikte 10 dk süresince yük uygulanarak ve 1.5 katında yüklü durumdayken ekipmanın statik yük testi gerçekleştirilir.

Periyodik Kontrolü Neye Göre Yapılır ?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, TS EN ISO 3691-5, TS EN 1495+A2 ve TS 10116 ne göre yapılır.

Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?

Kaldırma iletme ekipmanları arasında yer alan Liftler 6331 sayılı “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’inde de belirtildiği gibi yılda 1 defa veya daha fazla Araç Kaldırma Liftlerinin periyodik kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur.

Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü Raporu Nasıl Hazırlanır ?

Muayenesi yapılacak ekipmanın İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde ve Ürünün standart’ın da belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı Teknik Uzman tarafından gözlemlendikten sonra bulunan sonuçlar rapora işlenerek Teknik Amirin onayı ile rapor hazırlanmış olur.

Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü Sonucu Uygunsuzluk Bulunması Halinde Ne Yapılmalıdır ?

Araç Kaldırma Lifti Periyodik Muayene kontrolü yapılan ekipmanın muayenesi yapıldıktan sonra uygunsuzluk bulunması halinde en kısa süre zarfında ekipmanın uygunsuzluklarının giderilmesi ve uygunsuzluklar giderildikten sonra ekipmanın ANOT Mühendislik Teknik Uzman tarafından tekrar muayene edilmesi gerekmektedir.