Elektriksel Muayene Öncesi Hazırlık Klavuzu

Sayın Yetkili,

Aşağıda belirtilen hazırlıkların ‘’sözleşmede aksi belirtilmedikçe’’ müşteri tarafından muayene öncesinde sağlanması gerekmektedir.

Genel Güvenlik Tedbirleri ve Uyarılar

 • Muayene alanında risk durumuna bağlı olarak uygun nitelik ve sayıda yangın söndürme tüpü bulundurulmalıdır.
 • Kontrol ve muayene yapılacak alanın tertip ve düzeni uygun hale getirilmelidir.
 • Kontrol ve muayene yapılacak alanda acil durum önlemleri alınmalıdır.
 • Kontrol yapılacak alanda fiziki özellikler (genişlik, aydınlık, sıcaklık vd.) uygun hale getirilmelidir.

Muayene edilecek öğelerle ilgili özel şart, koşul, kullanım kılavuzu ve/veya kullanımı zorunlu olan Kişisel Koruyucu Donanım hakkında lütfen ANOT ile iletişime geçerek bildiriniz.

Kontrol Sırasında Gerekli Evraklar

 • Daha önceki periyodik kontrol raporları,

Muayene personeline eşlik etmek üzere yetkin/yetkili kişi atayarak atama yazısı ve iletişim bilgilerini ANOT’a iletiniz.

Elektriksel Ölçümler İçin;

Topraklama Ölçümü, Elektrik İç Tesisat Kontrolü, Termografik Muayene (Termal Kamera) Ölçümü, Yıldırımdan Korunma ( Paratoner) Ölçümü, Trafo Koruma Topraklaması Ölçümü ve Jeneratör

1) Firma ölçüm gerçekleştirilecek ölçüm noktalarını belirlemelidir.
2) Muayenesi ve ölçümü yapılacak pano, makine, priz vb. noktalarına ulaşımı zorlaştıran engeller kaldırılmalıdır.
3) Termografik Muayene (Termal kamera) için pano kapakları açılıp/kapatılıp hazır hale getirilmelidir.
4) Muayene/ölçüm esnasında Kaçak Akım Koruma Rölesi test edileceğinden elektrik kesintisi firma yetkilileri tarafından firma çalışanlarına bildirilmelidir.
5) Kontrol esnasında bakımcı firma veya elektrik tesisatından sorumlu teknik personelin bulundurulması gerekmektedir.
6) Yıldırımdan Korunma (Paratoner) Ölçümü;

 • Firma yıldırımdan korunma tesisatı iniş iletkenlerinin ayrı ayrı ölçümlerini talep ediyorsa firma yetkili teknik personeli tarafından tüm iniş iletkenleri muayene klemensin de topraklama tesisatından ayırmalı, ölçüm sonrasında eski haline getirmelidir.
 • Yağışlı ve fırtınalı havalarda, yıldırımdan korunma tesisatı periyodik kontrolü can güvenliği gerekçesi ile gerçekleştirilemez. Uygun hava koşulları beklenir.
 • 7) Trafo Koruma Topraklaması Ölçümü;
 • Muayene ve ölçümü yapılacak trafo merkezinin enerji kesintisi yetkili mühendisi tarafından alınır.
  Teknik personel haricinde sahada kimse bulunmayacaktır.
  8) Jeneratör;
 • Kontrol esnasında bakımcı firma veya elektrik tesisatından sorumlu personelin bulundurulması gerekmektedir.
 • Ölçüm esnasında kaçak akım test edileceği için elektrik kesintisi bilgisi firma yetkilileri tarafından firma çalışanlarına bildirilmelidir.
 • İş Güvenliği ve Sağlığı Yönemeliği gereği gereken önlemler alınmalıdır.

İlgili hazırlıkların tamamlanmadığı ve şartların sağlanmadığı durumda zaman ve işgücü kaybı söz konusu olabilir.
Bu amaçla zamanında yapılmayan hazırlıklardan dolayı ölçümler/testler yapılamayıp başka bir tarihe/saate ertelenecek olursa ve/veya personelimiz tesiste bekletilirse müşteri ilave olarak servis ücretini kabul etmiş olacaktır.

Elektriksel Muayene Öncesi Hazırlık Klavuzu.

İndir