Depolama ve Raf Sistemleri

İçindekiler

Depolama ve Raf Sistemleri

Depolama ve Raf Sistemleri Nedir ?

Depolama için genelde yerden tasarruf için düşeyde kompartmanlardan oluşan mekanik statik yapılara raf sistemi denir.

Depolama ve Raf Sistemleri Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır ?

Bu ölçüm yapılmadan önce F067 Muayene öncesi hazırlık kılavuzu firmaya bildirilir.

Firmadaki Çelik statik saklama sistemleri(Raf sistemleri) alakalı yetkili personele ulaşılır. Firmaya saklama sistemleri(Raf sistemleri) alakalı muayene öncesi yapılması gerekenlerin yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi alışverişi yapılır.

Sistemin Gözle Muayenesi: Raf sisteminin teknik özellikleri(kompartman, bölüm ve sıra miktarı), üretici, üretim yılı, projesi (Rafın kurulum talimatına uygunluğu), statik analiz raporu istenir.  Yapının çelik konstrüksiyonunun darbelere karşı muayenesi, Kompartmanlardaki çapraz bağlantılarının varlığı, Tüm bileşenlerin durumu ve etkinliği, özellikle taban plakası ve dik bağlantılara kiriş. Yüklemenin kompartmanda kolonlara yakın noktalara yüklenmesine bakılır. Malzeme ve kaynakların muayenesi. Zemin durumu. Uyarı ve bilgi levhalarının kontrolü

Sistemin Boyutsal Muayenesi: Dikmelerin dikeyliğinin muayenesi, kompartmanların çaprazdaki mesafelerin eşitliği. Bölümlerin yataydaki açılarına.

Statik Yük testi: Ekipman beyan kapasitesinin 1,25 katı yük kompartmana yüklenir ve deplasman (sehime) ölçülür.

Depolama ve Raf Sistemleri Periyodik Kontrolü Neye Göre Yapılır ?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, TS EN 15635 standartlarına göre muayenesi gerçekleştirilir.

Depolama ve Raf Sistemleri Periyodik Kontrolü Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?

Kaldırma iletme ekipmanları arasında yer alan Depolama ve Raf Sistemleri 6331 sayılı “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’inde de belirtildiği gibi yılda 1 defa veya daha fazla Raf sistemlerinin periyodik kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur.

 

Depolama ve Raf Sistemleri Raporu Nasıl Hazırlanır ?

Muayenesi yapılacak ekipmanın İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde ve Ürünün standart’ın da belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı Teknik Uzman tarafından gözlemlendikten sonra bulunan sonuçlar rapora işlenerek Teknik Amirin onayı ile rapor hazırlanmış olur.

 

Periyodik Muayene Sonucu Uygunsuzluk Bulunması Halinde Ne Yapılmalıdır ?

Depolama ve Raf Sistemleri Periyodik Muayene kontrolü yapılan ekipmanın muayenesi yapıldıktan sonra uygunsuzluk bulunması halinde en kısa süre zarfında ekipmanın uygunsuzluklarının giderilmesi ve uygunsuzluklar giderildikten sonra ekipmanın ANOT Mühendislik Teknik Uzman tarafından tekrar muayene edilmesi gerekmektedir.