Vinç/Caraskal Periyodik Kontrolü

İçindekiler

Vinç/Caraskal Periyodik Kontrolü

Vinç / Caraskal  Nedir ?

Vinç : Düşey, yatay yüklerin belirli konumda uzaklığa taşınması için kullanılan, ray üstünde tahriklenmiş makinelerdir.

Caraskal: İnsan gücü ile kaldırılamayan, nakledilemeyen yüklerin gerektiğinde 360° dönerek muhtelif mesafe ve yüksekliklere (kaldırma-indirme), (yükleme-boşaltma) işlerini yapan makinedir.

Vinç / Caraskal  Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır ?

Bu ölçüm yapılmadan önce F067 Muayene öncesi hazırlık kılavuzu firmaya bildirilir.

Firmadaki kaldırma ekipmanıyla alakalı yetkili personele ulaşılır. Firmaya kaldırma ekipmanıyla alakalı muayene öncesi yapılması gerekenlerin yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi alışverişi yapılır.

Ekipmanın Gözle Muayenesi: Yük halatı, yük kancası, askı kancası, korozyon, deformasyon, çarpıklık, makara kontrolü vb. gibi standartta belirtilen kriterler kontrol edilir.

İşlevsellik kontroller: Ekipmanın, yük ve tahrik halat tamburu, kanca emniyet mandalı, güvenlik sistemleri, gibi donanımların işlevsellik kontrolleri gözlenir.

Statik-Dinamik Testler: Yük testleri ekipmanın kapasitesinin 1.1 katında dinamik ve 1.25 katında statik yük kaldırma testleri yerden 10 cm yükseklikte 10 dk süresince yük uygulanarak ve 1.1 katında yüklü durumdayken ekipman hareket ettirilerek yük testleri gerçekleştirilir.

Periyodik Kontrolü Neye Göre Yapılır ?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, TS 10116 ve TS ISO 4306-1 göre muayenesi yapılır.

Vinç / Caraskal  Periyodik Kontrolü Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?

Kaldırma iletme ekipmanları arasında yer alan Vinç ve Caraskallar 6331 sayılı “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’inde de belirtildiği gibi yılda 1 defa veya daha fazla Vinç ve Caraskalların periyodik kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur.

Vinç / Caraskal  Raporu Nasıl Hazırlanır ?

Muayenesi yapılacak ekipmanın İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde ve Ürünün standart’ın da belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı Teknik Uzman tarafından gözlemlendikten sonra bulunan sonuçlar rapora işlenerek Teknik Amirin onayı ile rapor hazırlanmış olur.

Periyodik Muayene Sonucu Uygunsuzluk Bulunması Halinde Ne Yapılmalıdır ?

Vinç / Caraskal Periyodik Muayene kontrolü yapılan ekipmanın muayenesi yapıldıktan sonra uygunsuzluk bulunması halinde en kısa süre zarfında ekipmanın uygunsuzluklarının giderilmesi ve uygunsuzluklar giderildikten sonra ekipmanın ANOT Mühendislik Teknik Uzmanı tarafından tekrar muayene edilmesi gerekmektedir.