İş Makineleri

İçindekiler

İş Makineleri Periyodik Kontrolü

İş Makinesi (Kato, JCB) Nedir ?

Karayolları Trafik Kanunlarına göre iş makineleri, yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, bayındırlık, sanayi, çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan, iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş motorlu araçlardır.

İş makinaları kapsamında özellikle hidrolik kazıcıları periyodik muayanesi önemlidir. Hidrolik kazıcı iş makinelerinin hizmete alınması, çalıştırılması ve bakımı sırasında önemli tehlikeler, tehlikeli durumlar ve olaylardan ortaya çıkabilecek riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak amacıyla periyodik muyanesi yapılmalıdır.

İş Makinesi Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır ?

Bu ölçüm yapılmadan önce F067 Muayene öncesi hazırlık kılavuzu firmaya bildirilir.

Firmadaki iş makinesi ile alakalı yetkili personele ulaşılır. Firmaya iş makinesi ile alakalı muayene öncesi yapılması gerekenlerin yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi alışverişi yapılır.

Görsel Kontroller: Tepe lambası, Ön farlar, sinyaller, stop lambaları ve korna, emniyet kemeri, Korozyon, görülebilen çatlaklar, deformasyon durumu, yağ kaçağı, merdiven basamkaları, tekerlek diş derinliğ, uyarı levhaları,yük diyagramı, çarpıklık-eğrilik vb. gibi kontroller yapılır. Ayrıca Operatör belgesi, uyarı levhalarının varlığı kontrolleri yapılır.

İşlevsellik kontroller: Ekipmanın yüksüz durumdayken yürür grubu, ileri geri, kendi ekseninde dönmesi, direksiyon, fren vb. gibi kontroller yapılır.

Statik Testler: İş makinası mümkünse %5 derecelik eğimli bir noktada, kepçesi beyan yükünün 1,25 katına yüklenerek maksimum yüksekliğe çıkarılır. Makine durdurularak 5 dakika boyunca ilk kayıt alınan yükseklik ile son kayıt alınan yükseklik arasında farkına bakılır. Yağ kaçağı, keçeleri (veya asansör silindiri veya kasnak)ve pistonların durumu gözlemlenir.

İş Makinesi Periyodik Kontrolü Neye Göre Yapılır ?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, TS EN 474-5+A3 göre muayenesi yapılır.

İş Makinesi Periyodik Kontrolü Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?

Kaldırma iletme ekipmanları arasında yer alan İş makineleri 6331 sayılı “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’inde de belirtildiği gibi yılda 1 defa veya daha fazla İş makinelerinin periyodik kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur.

İş Makinesi Raporu Nasıl Hazırlanır ?

Muayenesi yapılacak ekipmanın İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde ve Ürünün standart’ın da belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı Teknik Uzman tarafından gözlemlendikten sonra bulunan sonuçlar rapora işlenerek Teknik Amirin onayı ile rapor hazırlanmış olur.

Periyodik Muayene Sonucu Uygunsuzluk Bulunması Halinde Ne Yapılmalıdır ?

İş makinesi Periyodik Muayene kontrolü yapılan ekipmanın muayenesi yapıldıktan sonra uygunsuzluk bulunması halinde en kısa süre zarfında ekipmanın uygunsuzluklarının giderilmesi ve uygunsuzluklar giderildikten sonra ekipmanın ANOT Mühendislik Teknik Uzmanı tarafından tekrar muayene edilmesi gerekmektedir.