Topraklama Ölçümü ve Raporu

İçindekiler

Topraklama Ölçümü ve Raporu

Topraklama Ölçümü Nedir ?

Topraklama ölçümü kapsamında toprak özdirenci (empadansın belirlenmesi) ölçülmektedir.

Topraklama ölçüm noktaları:

  • Ana Dağıtım Panoları
  • Tali Panolar
  • Kombine priz kutuları
  • Son Kullanıcı Noktaları – Elektrikle çalışan makinalar ve ekipmanlar

Topraklama Ölçümü Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır ?

Bu ölçüm yapılmadan önce F067 Muayene öncesi hazırlık kılavuzu firmaya bildirilir.

Firma teknik personeli ile birlikte muayene öncesi hazırlıkların tamamlanıp tamamlandığı tespit edilir.

Priz Topraklama ölçümü:

Göz ile Muayene: Pano önünde kauçuk paspas, priz yerden yüksekliği, priz genel durumu, priz sayısı, kullanılan yerdeki uygunluğu, priz kapakları, kablo kesiti, kablo renk doğru kullanımı vb. kriterler kontrol edilir.

Ölçümler: Priz direnç ve toparalama ölçümleri, kablo yeterlilik testleri yapılır.

Pano Topraklama ölçümü:

Göz ile Muayene: Pano önünde kauçuk paspas, pano kapağı topraklama kablosu, pano kapağı kilidi,pano içi kapaklar, pano içi düzen, sigorta şalter vb. ekipmanların doğru kullanımı kriterlerine bakılır.

Ölçümler: Topraklama cihazlarının prob ucları ile topraklama direnci ölçümü yapılır.

Muayene Sonrası Bilgilendirme: Yapılan ölçümler ve gözle muayene sonucu olarak tespit edilen veriler hakkında yetkili teknik personelin bilgilendirilir.

 

Topraklama Ölçümü Periyodik Kontrolü Neye Göre Yapılır ?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, TS EN 60079 ve TS EN 61439-1 standartlarına göre muayenesi gerçekleştirilir.

Topraklama Ölçümü Periyodik Kontrolü Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?

Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratonerler arasında yer alan Topraklama 6331 sayılı “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’inde de belirtildiği gibi Standartlarda süre belirtilmemişse yılda 1 defa veya daha fazla Topraklama ölçümü yapılması yasal zorunluluktur.

 

Topraklama Ölçümü Raporu Nasıl Hazırlanır ?

Muayenesi yapılacak noktaların İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde ve Ürünün standart’ın da belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı Teknik Uzman tarafından ölçümü ve sonuçların değerlendirilmesi yapıldıktan sonra bulunan sonuçlar rapora işlenerek Teknik Amirin onayı ile rapor hazırlanmış olur.

 

Periyodik Muayene Sonucu Uygunsuzluk Bulunması Halinde Ne Yapılmalıdır ?

Periyodik Muayene kontrolü yapılan noktaların muayenesi yapıldıktan sonra uygunsuzluk bulunması halinde en kısa süre zarfında ekipmanın uygunsuzluklarının giderilmesi ve uygunsuzluklar giderildikten sonra ekipmanın ANOT Mühendislik Teknik Uzman tarafından tekrar muayene edilmesi gerekmektedir.