Kompresör – Hava Tankı Periyodik Kontrolü

İçindekiler

Kompresör – Hava Tankı Periyodik Kontrolü

Kompresör Hava Tankı Nedir ?

İşletmelerin ihtiyacı olan basınçlı havayı sağlamak için bünyelerinde muhafaza ettikleri ünitelerdir. Mekanik enerjiyi basınç enerjisine dönüştürürler.

Kompresör Ünitesi: Kompresörü, tahrik sistemini ve çalışma için gerekli her parça ve tertibatı ihtiva eder.

Kompresör Hava Tankı: Kompresörün sıkıştırdığı havayı depolayan basınçlı kaplara denir. Kompresör çıkışındaki basınç dalgalanmalarını veya basınç fazlasını sönümlemede kullanılan hava tankları, ani basınçlı hava ihtiyacını karşılamak için kullanılmaktır.

Kompresör Tipleri:

Vidalı Kompresör Periyodik Kontrolü

Pistonlu Kompresör Periyodik Kontrolü

Mobil Kompresör Periyodik Kontrolü

Çengel Rotorlu Kompresör Periyodik Kontrolü

Paletli Kompresör Periyodik Kontrolü

Yağsız Orbital Kompresör Periyodik Kontrolü

Hava Tankı ve Kompresör Periyodik Kontrolü

 

Kompresör Hava Tankı Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır ?

Bu ölçüm yapılmadan önce F067 Muayene öncesi hazırlık kılavuzu firmaya bildirilir.

Firmadaki kompresör – basınçlı hava tankıyla alakalı yetkili personele ulaşılır. Kompresör – hava tankıyla alakalı muayene öncesi yapılması gerekenlerin yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi alışverişi yapılır.

Gözle Muayane:

Kompresör  hava tankına teknik bilgiler ölçüm formuna kayıt edilir.

Kompresör hava tankına hidrostatik teste başlamadan önce gözle tankta deformasyon tespiti, kontrol edilir.

Hidrostatik Test: Önce test basıncı tespit edilir. Yıllık periyodik kontrolü yapılan basınçlı kap(lar) test basıncı; etiket bilgisinde belirtilen basınç değerinde olur. Test basıncı belirtilmemişse veya basınçlı kabın etiket bilgisi yoksa firmanın yazılı talebi ile tasarım veya maks. işletme basıncının 1.5 katı olan basınç değeri uygulanır. Test tercihen ılık su ile (en fazla 50˚C) yapılır. Kullanılan su tuzsuz olmalı ve içerisinde cidarlara yapışan (aşındırıcı) maddeler bulunmamalıdır. Basınçlı kaba olan tüm bağlantılar körlenmiş olarak hazır olmalıdır. (Havalık valfi hariç)

Su doldurulurken basınçlı kapta havanın kalmamasına dikkat edilir. Havalık valfinden su çıkıncaya kadar su doldurulur ve sonra bu valf

kapatılır. Basınçlı kap basıncı test basıncına ulaşıncaya kadar değişik tipteki pompa veya su cenderesi ile su basılır. Test basıncına dikkatli bir şekilde çıkılır. Basıncın ani olarak yükseltilmesine müsaade edilmez. Test tamamlandıktan sonra basınç yine aynı şekilde yavaş ve kontrollü olarak düşürülür. Test hazırlığı tamamlandıktan ve test basıncına ulaşıldıktan sonra basınçlı kap bu basınç altında tasarım standardında belirtilen süre kadar veya belirtilmemiş ise en az 30 dakika bekletilir.  Basınç altında yapılan kontrolde basınçlı kaplarda sızdırma, kaçırma ve deformasyonun bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

 

Periyodik Kontrolü Neye Göre Yapılır ?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1 ve TS EN 13445-5 standartlarına göre muayenesi gerçekleştirilir.

 

Kompresör Hava Tankı Periyodik Kontrolü Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?

Basınçlı kaplar arasında yer alan Kompresör Hava Tankı 6331 sayılı “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’inde de belirtildiği gibi yılda 1 defa veya daha fazla Kompresör Hava Tankı’un periyodik kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur.

 

Kompresör Hava Tankı Raporu Nasıl Hazırlanır ?

Muayenesi yapılacak basınçlı kabın İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde ve Ürünün standart’ın da belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı Teknik Uzman tarafından gözlemlendikten sonra bulunan sonuçlar rapora işlenerek Teknik Amirin onayı ile rapor hazırlanmış olur.

 

Periyodik Muayene Sonucu Uygunsuzluk Bulunması Halinde Ne Yapılmalıdır ?

Kompresör Hava Tankının Periyodik Muayene kontrolü yapılan ekipmanın muayenesi yapıldıktan sonra uygunsuzluk bulunması halinde en kısa süre zarfında ekipmanın uygunsuzluklarının giderilmesi ve uygunsuzluklar giderildikten sonra ekipmanın ANOT Mühendislik Teknik Uzman tarafından tekrar muayene edilmesi gerekmektedir.