İstif Makinesi periyodik kontrolü

İçindekiler

İstif Makinesi Periyodik Kontrolü

İstif Makinesi Nedir ?

Yüklerin taşınması amacıyla kullanılan akülü veya yaya tarafından tahrik edilen endüstriyel araçlara istifleme makinası denir. Paletli yüklerin taşınması – istiflenmesi gerektiğinde, istif makineleri şirketler için kullanılışlı ekipmanlardandır.

 

İstif Makinesi Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır ?

Bu ölçüm yapılmadan önce F067 Muayene öncesi hazırlık kılavuzu firmaya bildirilir.

Firmadaki kaldırma ekipmanıyla alakalı yetkili personele ulaşılır. Firmaya kaldırma ekipmanıyla alakalı muayene öncesi yapılması gerekenlerin yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi alışverişi yapılır.

Görsel Kontroller: Korozyon, görülebilen çatlaklar, deformasyon durumu, çarpıklık-eğrilik vb. gibi kontroller yapılır.

İşlevsellik kontroller: Ekipmanın yüksüz durumdayken yürür grubu, hidrolik sistem ve kumanda kolu, fren vb. gibi kontroller yapılır.

Statik-Dinamik Testler: Yük testleri 1:1 olarak ekipmanın maxsimum kapasitesinde yük kaldırma diyagramında müsaade edilen yükseklikte 10 dk süresince yük uygulanarak ve yüklü durumdayken ekipman hareket ettirilerek yük testleri gerçekleştirilir.

 

İstif Makinesi Periyodik Kontrolü Neye Göre Yapılır ?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, TS EN ISO 3691-5, TS 10689, TS ISO 22915-3 standartlarına göre muayenesi gerçekleştirilir.

 

İstif Makinesi Periyodik Kontrolü Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?

Kaldırma iletme ekipmanları arasında yer alan İstif makinesi 6331 sayılı “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’inde de belirtildiği gibi yılda 1 defa veya daha fazla İstif Makinesinin periyodik kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur.

 

İstif Makinesi Raporu Nasıl Hazırlanır ?

Muayenesi yapılacak ekipmanın İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde ve Ürünün standart’ın da belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı Teknik Uzman tarafından gözlemlendikten sonra bulunan sonuçlar rapora işlenerek Teknik Amirin onayı ile rapor hazırlanmış olur.

 

Periyodik Muayene Sonucu Uygunsuzluk Bulunması Halinde Ne Yapılmalıdır ?

İstif Makinesi Periyodik Muayene kontrolü yapılan ekipmanın muayenesi yapıldıktan sonra uygunsuzluk bulunması halinde en kısa süre zarfında ekipmanın uygunsuzluklarının giderilmesi ve uygunsuzluklar giderildikten sonra ekipmanın ANOT Mühendislik Teknik Uzman tarafından tekrar muayene edilmesi gerekmektedir.