Toz Ortam Veya Maruziyet Ölçümü

İçindekiler

Toz Ortam Veya Maruziyet Ölçümü

Toz Ortam – Maruziyet Ölçümü Nedir ?

Tesisin belirlenen noktalarında solunabilir veya toplam toz ölçümünün yapılmasıdır.

Toz ortam ölçümleri çalışanların sağlığını tehdit eden partiküllerin seviyesini ve tespiti için yapılmaktadır. Toz ölçümü döküm, maden ve diğer metalürjik faaliyetler, cam, gemi tersaneleri, taş nesneleri üretimi, kimya ve ilaç endüstrisi, ağaç endüstrisi gibi yerlerde yapılmaktadır.

 

Toz Ortam – Maruziyet Ölçümü Nasıl Yapılır ?

Toz ölçümleri tozun bulunduğu ortama göre uygulanan temel yöntemler değişiklik gösterir, gravimetri, radyometri (B Işını Absorbsiyonu), Reflektometri (Siyah Duman), Nefhelometri ( Işık Kırınımı), Piezoelektirk terazi yöntemidir.

Toz Ölçüm Cihazları:

Filtreli Aletler

Konimetre

Isısal Çökeltici

Gravimetrik Ölçüm

Elektrostatik Presipitatör

Radyasyon Detektörü

Tindalometre

Yüzeysel Toz Ölçüm Cihazları

Belirli hava miktarındaki toplam toz ayrılarak tartılır. mgr/cm3 olarak hesaplanır. 5 mikrondan büyük toz taneleri ayrılır ve hata payı önlenir. Toplanan toz bir cam levha üzerine ayrılarak, tane ve sayılar cinsinden hesaplanır.

Ölçüm sonuçları değerlendirilir.  Sağlıklı bir çalışma ortamı yaratılması için gerekli ve tekin önlemlerin alınması yolunda çalışmalar yapılır. Tozlu ortamda çalışan sağlığına en çok zararı veren 0,5-5 mikron arasında tanecikleri tutabilecek, toz maskelerinin kullanılması gereklidir.

 

Toz Ortam – Maruziyet Ölçümü Neye Göre Yapılır ?

Ölçümler İSGÜM yeterlilik belgesi kapsamında yer almaktadır. MDHS 14/3 ASTM D4532 standartlarına göre muayenesi gerçekleştirilir.

 

Toz Ortam – Maruziyet Ölçümü Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?

Mevzuatta Toz Ortam – Maruziyet ölçümü sıklığı ile ilgili bir bilgi yer almamaktadır. Bu yüzden İş veren, iş hijyeni ölçüm, analiz ve testlerini risk değerlendirmesine bağlı olarak yaptırmaktadır.

Ayrıca iş yeri ortamının ya da işin gereği olarak kişisel maruziyetlerde değişiklik olduğunda ölçüm tekrarlanmalıdır. Genellikle Toz Ortam Maruziyet Ölçümü çok tehlikeli sınıf işletmelerde 2 yılda bir, tehlikeli sınıf işletmelerde 4 yılda bir, az tehlikeli sınıf işletmelerde 6 yılda bir yeniden yapılması gerekir. İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin uygun görmesi halinde daha öne çekilebilir.

 

Toz Ortam – Maruziyet Ölçümü Nasıl Hazırlanır ?

Toz Ortam – Maruziyet Ölçümü MDHS 14/3 ASTM D4532 standartlarına göre da belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı Teknik Uzman tarafından gözlemlendikten sonra bulunan sonuçlar rapora işlenerek Teknik Amirin onayı ile rapor hazırlanmış olur.

 

Ölçüm Sonucu Uygunsuzluk Bulunması Halinde Ne Yapılmalıdır ?

Toz Ortam – Maruziyet Ölçümü, mahalin ölçümü yapıldıktan sonra uygunsuzluk bulunması halinde en kısa süre zarfında ekipmanın uygunsuzluklarının giderilmesi ve uygunsuzluklar giderildikten sonra ekipmanın ANOT Mühendislik Teknik Uzman tarafından tekrar ölçümün yapılması gerekmektedir.