Aydınlatma Ortam Ölçümü

İçindekiler

Aydınlatma Ortam Ölçümü

Aydınlatma Ortam Maruziyet Ölçümü Nedir ?

Aydınlatma ölçümü iş yerlerinde aydınlatma seviyelerinin uygunluğunu tespit etmek amaçlı yapılan bir testtir. Bu test yardımı sayesinde işletmenin çalıştığı sektör ve yapılan işe göre doğru aydınlatmaya sahip olup olmadığı ölçülmektedir.

Aydınlatma ölçümü, iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince zorunlu olup, aydınlık şiddetinin standartlar çerçevesinde, maksimum ve minimum sınırlar arasında olması gerekmektedir.

 

Aydınlatma Ortam Maruziyet Ölçümü Nasıl Yapılır ?

Aydınlık Ortam Maruziyet esnasında işletmenin belirlenen farklı noktalarında ölçümler alınır.

 

Aydınlatma Ortam Maruziyet Ölçümü Neye Göre Yapılır ?

Ölçümler İSGÜM yeterlilik belgesi kapsamında yer almaktadır. COHSR 928-1-IPG-039 standartlarına göre muayenesi gerçekleştirilir.

 

Aydınlatma Ortam Maruziyet Ölçümü Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır

Mevzuatta aydınlatma ölçümü sıklığı ile ilgili bir bilgi yer almamaktadır. Bu yüzden İş veren, iş hijyeni ölçüm, analiz ve testlerini risk değerlendirmesine bağlı olarak yaptırmaktadır.

Ayrıca aydınlatma ölçümü sonrasında işletmede ışık kaynaklarında değişiklik, veya iş istasyon noktaları değiştirildiğinde aydınlatma ölçümü tekrarlanmalıdır. Genellikle aydınlatma ölçümü çok tehlikeli sınıf işletmelerde 2 yılda bir, tehlikeli sınıf işletmelerde 4 yılda bir, az tehlikeli sınıf işletmelerde 6 yılda bir yeniden yapılması gerekir. Aydınlatma ölçümü sürelerinin iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin uygun görmesi halinde daha öne çekilebilir.

 

Aydınlatma Ortam Maruziyet Ölçümü Nasıl Hazırlanır ?

Aydınlatma Ölçümü yapılan mahalin COHSR 928-1-IPG-039 standartlarına göre da belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı Teknik Uzman tarafından gözlemlendikten sonra bulunan sonuçlar rapora işlenerek Teknik Amirin onayı ile rapor hazırlanmış olur.

 

Ölçüm Sonucu Uygunsuzluk Bulunması Halinde Ne Yapılmalıdır ?

Aydınlatma Ölçümü yapılan mahalin ölçümü yapıldıktan sonra uygunsuzluk bulunması halinde en kısa süre zarfında ekipmanın uygunsuzluklarının giderilmesi ve uygunsuzluklar giderildikten sonra ekipmanın ANOT Mühendislik Teknik Uzman tarafından tekrar ölçümün yapılması gerekmektedir.