Hidrofor Periyodik Kontrolü

İçindekiler

Hidrofor Periyodik Kontrolü

Hidrofor ve Hidrofor Tankı Nedir ?

Hidrofor : Şebeke suyu basıncının yeterli olmadığı durumlarda devreye girerek suyun basıncını arttıran pompa sistemidir.

Hidrofor Genleşme Tankı:  Sistemdeki basıncın kontrolünü sağlamak amacıyla ve sisteme gerektiği zaman su esteğinin sağlanması için kullanılan basınçlı kaptır.

Hidroforlar genellikle işletme ve firmalarda, suyun basıncını arttırmak ve dengelemek için kullanılan basınçlı kaplar grubuna ait tanklardır. Hidrofor tankları 0,5 bar’dan çok daha yüksek iç basınçta çalıştıkları için basınçlı kaplar olarak değerlendirilirler.

Hidrofor kullanım alanları:

  • Hava Kompresörlü Hidrofor
  • Jet Pompalı Hidrofor
  • Kullanma Suyu Hidroforu
  • Proses Suyu Hidroforu
  • Çok Kademeli Hidrofor
  • Sulama Hidroforu
  • Transfer Hidroforu
  • Yangın Hidroforu
  • Paket Hidrofor

Hidrofor Tankı Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır ?

Bu ölçüm yapılmadan önce F067 Muayene öncesi hazırlık kılavuzu firmaya bildirilir.

Firmadaki hidrofor – basınçlı hava tankıyla alakalı yetkili personele ulaşılır. Hidrofor – hava tankıyla alakalı muayene öncesi yapılması gerekenlerin yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi alışverişi yapılır.

Gözle Muayane:

Hidrofor hava tankına teknik bilgiler ölçüm formuna kayıt edilir.

Hidrofor hava tankına hidrostatik teste başlamadan önce gözle tankta deformasyon tespiti, kontrol edilir.

Hidrostatik Test: Önce test basıncı tespit edilir. Yıllık periyodik kontrolü yapılan basınçlı kap(lar) test basıncı; etiket bilgisinde belirtilen basınç değerinde olur. Test basıncı belirtilmemişse veya basınçlı kabın etiket bilgisi yoksa firmanın yazılı talebi ile tasarım veya maks. işletme basıncının 1.5 katı olan basınç değeri uygulanır. Test tercihen ılık su ile (en fazla 50˚C) yapılır. Kullanılan su tuzsuz olmalı ve içerisinde cidarlara yapışan (aşındırıcı) maddeler bulunmamalıdır. Basınçlı kaba olan tüm bağlantılar körlenmiş olarak hazır olmalıdır. (Havalık valfi hariç)

Su doldurulurken basınçlı kapta havanın kalmamasına dikkat edilir. Havalık valfinden su çıkıncaya kadar su doldurulur ve sonra bu valf kapatılır. Basınçlı kap basıncı test basıncına ulaşıncaya kadar değişik tipteki pompa veya su cenderesi ile su basılır. Test basıncına dikkatli bir şekilde çıkılır. Basıncın ani olarak yükseltilmesine müsaade edilmez. Test tamamlandıktan sonra basınç yine aynı şekilde yavaş ve kontrollü olarak düşürülür. Test hazırlığı tamamlandıktan ve test basıncına ulaşıldıktan sonra basınçlı kap bu basınç altında tasarım standardında belirtilen süre kadar veya belirtilmemiş ise en az 30 dakika bekletilir.  Basınç altında yapılan kontrolde basınçlı kaplarda sızdırma, kaçırma ve deformasyonun bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

 

Periyodik Kontrolü Neye Göre Yapılır ?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve TS 1911 standartlarına göre muayenesi gerçekleştirilir.

Hidrofor Tankı Periyodik Kontrolü Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?

Basınçlı kaplar arasında yer alan Hidrofor 6331 sayılı “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’inde de belirtildiği gibi yılda 1 defa veya daha fazla Hidrofor’un periyodik kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur.

Hidrofor Tankı Raporu Nasıl Hazırlanır ?

Muayenesi yapılacak basınçlı kabın İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde ve Ürünün standart’ın da belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı Teknik Uzman tarafından gözlemlendikten sonra bulunan sonuçlar rapora işlenerek Teknik Amirin onayı ile rapor hazırlanmış olur.

 

Periyodik Muayene Sonucu Uygunsuzluk Bulunması Halinde Ne Yapılmalıdır ?

Hidrofor Genleşme Tankının Periyodik Muayene kontrolü yapılan ekipmanın muayenesi yapıldıktan sonra uygunsuzluk bulunması halinde en kısa süre zarfında ekipmanın uygunsuzluklarının giderilmesi ve uygunsuzluklar giderildikten sonra ekipmanın ANOT Mühendislik Teknik Uzman tarafından tekrar muayene edilmesi gerekmektedir.

.